Instruktor – Filologia Angielska

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
  • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie
zatrudni na stanowisku

Pracownik dydaktyczny – Instruktor
w Katedrze Filologii Angielskiej

Od kandydata oczekujemy:

  • posiadania tytułu magistra w zakresie językoznawstwa
  • wykształcenia wyższego w zakresie filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej
  • kilkuletniego doświadczenia dydaktycznego na poziomie akademickim ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego
  • udokumentowanego dorobku naukowego (publikacje, udział w konferencjach)
  • dyspozycyjności do realizacji zajęć dydaktycznych w dni powszednie oraz w weekendy
  • doświadczenia w nauczaniu zdalnym i online–w szczególności środowiska Google Workplace (Classroom, Meet)
  • gotowości podjęcia zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy (w przypadku umowy o pracę)

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło/umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Kandydatów prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, cv (wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji) oraz kopii dokumentów poświadczających zdobyte wykształcenie i doświadczenie na adres e-mail:

sekretariatrektora@wstijo.edu.pl
dziekanat@e-wstijo.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Termin składania ofert: 30 listopada 2022

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariatrektora@wstijo.edu.pl