asystent

Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych (z języka chińskiego) w roku akademickim 2020/2021 w ramach umowy zlecenia w Instytucie Językoznawstwa na stanowisko asystenta w grupie stanowisk dydaktycznych.