adinkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs w Katedrze Nauk o Kulturze Fizycznej na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych, w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.
Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668).
Od kandydata oczekuje się:
– Posiadania co najmniej doktora Nauk o Kulturze Fizycznej
– trener pływania II klasy
– ratownik wodny
– ratownik medyczny

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz@ujd.edu.pl