: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Sztuki
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Miejsce: Częstochowa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo – dydaktycznych (etat, umowa o pracę) w Katedrze Malarstwa

Załączniki