adiunkt w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Miejsce: Częstochowa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

WNS/48/22                                                                                                                04.11.2022 r.

KONKURS OTWARTY

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
 im. Jana Długosza w Częstochowie
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk

badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii

Załączniki