asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu

(umowa o pracę od dnia 1.10.2021 roku, pierwszy etat)

na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnspt@ujd.edu.pl