Asystent badawczo-dydaktyczny

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w wymiarze pełnego etatu na umowie o pracę na czas nieokreślony (sztuki muzyczne – dyrygentura)

ogłoszenie o konkursie: http://bip.ujd.edu.pl/otwarte-konkursy-ofert/121

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na b.operacz@ajd.czest.pl