asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs w Katedrze
Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych, w
ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu. Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668).
Od kandydata oczekuje się:
– Posiadanie stopnia naukowego magistra w zakresie fizjoterapii,
– Ponad 5-letnie doświadczenie praktyczne w zawodzie fizjoterapeuty realizowane w placówkach
ochrony zdrowia,
– Doświadczenie fizjoterapeutyczne w sporcie,
– Doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej,
– Opublikowane prace badawcze (minimum 50 pkt MNiSW, MEiN),
– Członkostwo w towarzystwach naukowych,
– Ukończone kursy i szkolenia z zakresu – rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, leczenia
zespołów bólowych kręgosłupa, terapii manualnej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz@ujd.edu.pl