Asystent – grupa dydaktyczna

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs w Zakładzie Kosmetologii i Biologii  na stanowisko asystenta w grupie stanowisk dydaktycznych, w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668).

Od kandydata oczekuje się:

–          posiada tytuł magistra

–          posiada ukończone kursy i szkolenia z zakresu kosmetologii (preferowane make up, makijaż profesjonalny)

–          doświadczenie zawodowe w dydaktyce szkoły wyższej min. 3 letnie

–          doświadczenie zawodowe w zakresie kosmetologii min. 3 letnie (preferowane make up, makijaż profesjonalny)

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji  polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni.

Przewiduje się powierzenie prowadzenie zajęć dydaktycznych  z zakresu kosmetologii upiększającej, makijażu profesjonalnego, kosmetologii pielęgnacyjnej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz@ujd.edu.pl