Asystent – pracownik badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs w Katedrze Kinezjologii i Profilaktyki Zdrowia na stanowisko asystenta  w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych, w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu

Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668).

Od kandydata oczekuje się:

  •      co najmniej stopień magistra fizjoterapii.
  •      Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w szkolnictwie wyższym. Posiadanie publikacji naukowych w tym publikacji z IF.
  •      Doświadczenie zawodowe w zawodzie Fizjoterapeuty.
  •     Wystąpienia na naukowych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Organizacja konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Dodatkowo będzie premiowane udział w studiach III stopnia

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz@ujd.edu.pl