asystent w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych

Wydział Prawa i Ekonomii
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I EKONOMII UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, (umowa o pracę w wymiarze 1 etatu, od dnia 01.10.2021 roku, pierwszy etat) na Wydziale Prawa i Ekonomii UJD.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wpie@ujd.edu.pl