Adiunkt_Inżynieria lądowa i transport

Wydział Nauk Stosowanych
Akademia WSB

JM Rektor Akademii WSB ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczo-dydaktycznego (adiunkta), reprezentującego dyscyplinę Inżynieria lądowa i transport.

Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.