Adiunkt/asystent

Wydział Nauk Stosowanych
Akademia WSB
  • Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
1)    Stopień naukowy doktora w dziedzinie językoznawstwa/literaturoznawstwa. Ukończone studia magisterskie na kierunku filologia angielska.

2)    Doświadczenie w dydaktyce akademickiej na poziomie zaawansowanym języka angielskiego (C1-C2) lub doświadczenie dydaktyczne poza uczelnią wyższą.  

3)    Umiejętność obsługi platform internetowych i podstawowych programów komputerowych, np. MS Office, USOS, obsługa strony internetowej.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
1.   Doświadczenie praktyczne z zakresu translatoryki i/lub z zakresu współpracy z środowiskiem biznesowym.

2.    Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz instytucji edukacyjnych oraz instytucji kultury.

3. Atutem będzie potwierdzona certyfikatami znajomość języków obcych takich jak chiński, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne.

4.   Dorobek naukowy, w szczególności: publikacje, uzyskane stypendia krajowe i zagraniczne, udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
1.    Podanie kierowane do JM Rektora.

2.    Życiorys z wykazem publikacji, grantów i innych osiągnięć badawczych i dydaktycznych.

3.    Krótki opis planów badawczych i dydaktycznych.

4.    Kopia dyplomu doktorskiego/Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

5.    Oświadczenie kandydata, że Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej będzie podstawowym miejscem pracy.

6.    Oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.
 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. (32) 295-93-68|

www.akademiawsb.edu.pl