doktorant

Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Doktorant/ka będzie zatrudniony/a w ramach 3-letniego projektu BEETHOVEN CLASSIC 3 nr 2018/31/G/HS6/01839 pt. "Efekty kontekstu w pamięci osób starszych" kierowanego przez dr. Macieja Hanczakowskiego. Celem projektu jest zbadanie, w jakich warunkach korzystanie ze wskazówek kontekstualnych może wspierać lub zakłócać procesy pamięciowe u osób w starszym wieku.