Dyrektor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Szkoła Doktorska
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ogłasza konkurs na
Dyrektora Szkoły Doktorskiej – nauczyciela akademickiego
nr ref. AO/1220 – 52/2024

Nasze wymagania

 • 1. tytuł naukowy profesora w dyscyplinie nauki medyczne, nauki o zdrowiu lub nauki farmaceutyczne,
 • 2. tytuł zawodowy lekarza, magistra lub równorzędny,
 • 3. doświadczenie w opiece naukowej nad doktorantem w charakterze promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora zakończonym nadaniem stopnia,
 • 4. doświadczenie w charakterze recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora,
 • 5. znaczny dorobek naukowy w zakresie dyscypliny nauki medyczne, nauki o zdrowiu lub nauki farmaceutyczne,
 • 6. doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • 7. doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • 8. biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Mile widziane

 • 1. doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim,
 • 3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (potwierdzony przez Bibliotekę WUM).
 • Oświadczenia wskazane w punkcie III ogłoszenia

Załączniki