Dziekan Psychologii stanowisko dydaktyczne

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana
 • Miejsce: Radom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Dziekan kierunku Psychologia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana w Radomiu

Nasze wymagania

 • • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: psychologia i/lub nauki o zdrowiu, nauki medyczne
 • • Ukończone studia magisterskie w zakresie psychologii
 • • Dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych na Uczelni
 • • Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi
 • • Dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych lub dorobek praktyczny w wybranej dziedzinie psychologii
 • • Doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej z psychologii
 • • Gotowość do dalszego rozwoju

Mile widziane

 • Mile widziane doświadczenie w pracy organizacyjnej na Uczelni

Zakres obowiązków

 • Opracowywanie strategii rozwoju kierunku w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uczelni
 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
 • Kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na kierunku
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
 • Organizowanie bieżącej pracy wykładowców kierunku w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej
 • Koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej
 • Koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
 • Wspieranie działalności studenckich kół naukowych
 • Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych

Oferujemy

 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu
 • Nie wymagamy oświadczenia o podstawowym miejscu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV zawodowe
 • List motywacyjny mile widziany
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora;
 • Wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO