DZIEKAN WYDZIAŁU stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: WARSZAWA
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o dzieło, umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza konkurs na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU KRYMINOLOGII I KRYMINALISTYKI

Nasze wymagania

 • Stopień doktora/doktora habilitowanego lub ponad 10 letnie doświadczenie pracy w wymiarze sprawiedliwości

Mile widziane

 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej
 • doświadczenie w pracy prodziekana, dziekana, dyrektora instytutu

Zakres obowiązków

 • Opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
 • Kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
 • Organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej
 • Koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
 • Koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
 • Wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Oferujemy

 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
 • Nie wymagamy oświadczenia o podstawowym miejscu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV zawodowe
 • list motywacyjny mile widziany