DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA stanowisko dydaktyczne

praca@wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza konkurs
na stanowisko
DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Nasze wymagania

 •  Stopień doktora/doktora habilitowanego w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse,
 •  Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi.

Mile widziane

 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej zarządzanie jakością

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • Nadzór nad Wydziałem

Oferujemy

 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
 • Miejsce parkingowe

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kopia dyplomu
 • cv

Załączniki