Specjalista

Instytut Pedagogiczno-Językowy
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy specjalisty w pełnym wymiarze czasu pracy  1 etat

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1.        Posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie wczesnej edukacji, w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina pedagogika, ukończony drugi kierunek lub studia podyplomowe z informatyki, zarządzania projektami.

2.        Co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy na stanowisku nauczyciela wczesnej edukacji i informatyki w szkole podstawowej, realizatora i edukatora w projektach dotyczących rozwijania kompetencji uczniów w dziedzinie nauk matematycznych i informatycznych (programowania, kodowania), prowadzenia zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii w klasach I-III.

3.        Pozostawanie czynnym nauczycielem.

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 18 sierpnia 2022 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego, pokój nr 11, tel.: 55 6290700; 55 6290701

ANS w Elblągu, ul. Czerniakowska 22, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  22  sierpnia 2022 roku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ipj@ans-elblag.pl