1 stanowisko adiunkt

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 120 000 PLB brutto rocznie
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych (zatrudnienie w pełnym wymiarze, na czas określony, stanowisko badawcze) do pracy w projekcie naukowym OPUS pn. „ Makro-ewolucyjna analiza gospodarki obiegu zamkniętego “ realizowanym pod kierunkiem dr hab. Karoliny Safarzyńskiej, prof. UW.  

 

Celem tego projektu jest zaproponowanie nowych modeli makro-ewolucyjnych do analizy gospodarki obiegu zamkniętego, który będzie uwzględniał przepływy surowców (material flows). Modele ewolucyjne wykorzystują technikę modelowania opartego na agentach (ABM), w której wielu heterogenicznych agentów o ograniczonej racjonalności wchodzi ze sobą w interakcje. Pozwala to badać zjawiska makroekonomiczne, które są konsekwencją takich interakcji. W tym projekcie zaproponujemy kilka takich modeli, które posłużą do zbadania: efektu odbicia w gospodarce obiegu zamkniętego;  ewolucji emisji związanych z produkcją i konsumpcją, oraz wpływu zmian technologicznych na rynek  surowców i stabilność rynków finansowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ksafarzy@gmail.com