1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

WNKS.1220-02/2022

 

Konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego; zatrudnienie na pełny etat, na czas określony od 1 października 2022 do 30 września 2024

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021.poz.478 ze zm.) i Statucie Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ihs@uw.edu.pl