2 stanowiska asystenta dydaktycznego

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Zadania/Rola w zespole
———————-
– udział w realizacji zajęć dydaktycznych i organizacyjnych w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych;
– prowadzenie zajęć w formie laboratoriów i projektów na studiach I i II stopnia w szeroko pojętej dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja ze szczególnym uwzględnieniem radiokomunikacji;
– opieka nad projektami dyplomowymi studentów studiów I stopnia profilu Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne;
– udział w tworzeniu materiałów dydaktycznych i pomocy dydaktycznych (stanowiska laboratoryjne, oprogramowanie dydaktyczne) do realizowanych przedmiotów;
– udział w organizowaniu i rozwijaniu laboratoriów w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
– udział w pracach badawczych w projektach realizowanych przez Katedrę;
– możliwość zmiany stanowiska na asystenta/adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej po spełnieniu odpowiednich wymagań;

Wymagania podstawowe
——————–
– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (wymagane do prowadzenia zajęć w języku polskim i pracę w zespole polskojęzycznym)
– ukończone studia II stopnia, kierunek telekomunikacja ze szczególnym wskazaniem na radiokomunikację;
– praktyczna znajomość zagadnień budowy systemów i urządzeń radiokomunikacyjnych;
– znajomość zasad funkcjonowania i konstrukcji systemów radiolokalizacyjnych i radionawigacyjnych;
– znajomość technik cyfrowego przetwarzania sygnałów w radiokomunikacji;

Wymagania dodatkowe
——————-
– znajomość standardu i budowy sieci komórkowych LTE i 5G;
– doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w obszarze telekomunikacji i radiokomunikacji;
– mile widziane zaangażowanie w prace naukowe, potwierdzone publikacjami naukowymi i aktywnością konferencyjną;
– umiejętność pracy zespołowej;
– mile widziane doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych;
– znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w tym specjalistycznego słownictwa radiokomunikacyjnego;
– doświadczenie w realizacji oprogramowania elementów cyfrowego toru radiokomunikacyjnego, umiejętność programowania w języku C/C++ i/lub Python;
– znajomość techniki i urządzeń radia programowalnego (SDR);
– znajomość zagadnień metrologii radiokomunikacyjnej;

Dokumenty należy przesłać do dnia 19.06.2023r. na adres e-mail: jaroslaw.sadowski@eti.pg.edu.pl