Adiunkt

kpokretowska
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkt w Instytucie Zdrowia
w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@puas.pl