Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Neofilologii UW
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu warszawskiego

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariatds.pracowniczychia@uw.edu.pl