: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji; Uniwersytetu Warszawskiego za  zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs  na stanowisko adiunkta Katedra Prawa Europejskiego grupa badawczo-dydaktyczna dyscyplina – nauki prawne 1 etat (czas określony)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na i.wisniewska@wpia.uw.edu.pl