: adiunkt badawczo-dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki prawne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji; Uniwersytetu Warszawskiego za  zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs  na stanowisko adiunkta Katedra Prawa Europejskiego grupa badawczo-dydaktyczna dyscyplina – nauki prawne 1 etat (czas określony)

Załączniki