Adiunkt (badawczy)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 2.11.2021

Rozwijanie metod pozwalających na poszukiwanie fundamentalnych ograniczeń na osiągalną precyzję w modelach metrologii kwantowej w obecności skorelowanego szumu oraz poszukiwaniem optymalnych protokołów zbliżających się do tych ograniczeń.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

 

Study of fundamental bounds and optimal protocols in quantum metrology in presence of correlated noise models in optical and atomic systems both in single and multiparamter problems.

COMPETITION OPENING DATE: 2.11.2021

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl