adiunkt badawczy

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU:13.07.2022

Planowane zatrudnienie będzie realizowane w ramach projektu “Phase-only shaping of quantum light pulses” finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu First Team, którego kierownikiem jest dr Michał Karpiński. Planowany okres zatrudnienia wynosi 12 miesięcy.

 

Oferujemy pracę w młodym międzynarodowym zespole, przy najbardziej aktualnych zagadnieniach współczesnej optyki kwantowej, na styku teorii i doświadczenia. Projekt realizowany jest w aktywnej współpracy z zespołami z Optoelectronics Research Centre Uniwerystetu w Southampton (Wlk. Brytania), Laboratorium Kastler Brossel Uniwersytetu Sorbonne w Paryżu (Francja) oraz Uniwersytetu Kraju Saary (Niemcy).

 

Celem Projektu jest realizacja niskostratnych przekształceń czasowo-widmowego stanu kwantowego jednofotonowych impulsów światła i ich zastosowanie w fotonicznych interfejsach sieci kwantowych, metrologii kwantowej czasu i częstotliwości i kształtowaniu pojedynczych fotonów wytwarzanych przez pojedyncze emitery (kropki kwantowe, centra barwne). Przekształcenia będą realizowane za pomocą metod optyki nieliniowej i elektro-optyki.

 

Rola Kandydata w projekcie może być wieloraka (w zależności od doświadczenia): od teoretycznej pracy koncepcyjnej nad zagadnieniami metrologii czasu i częstotliwości, przez analizę i optymalizację sekwencji przekształceń widmowych, po doświadczalną realizację przekształceń widmowych i ich zastosowań, bądź konstrukcję układu generacji pojedynczych fotonów z pojedynczych emiterów kwantowych.

COMPETITION OPENING DATE: 13.07.2022

We are looking for a highly motivated post-doc to work within the project “Phase-only shaping of quantum light pulses for applications in quantum technologies”. The goal of the project is to implement low-loss spectral-temporal transformations of the quantum state of single-photon light pulses. The transformations will be implemented using non-linear optics and electro-optics methods. We will develop their applications within quantum technologies, including photonic quantum network interfaces, quantum information processing and quantum metrology of time and frequency.

 

There are several possible roles you can take in the project, depending on your experience and interests: from theoretical conceptual work on time and frequency metrology, through investigating optimal sequences of spectral transformations, to experimental implementation of spectral transformations and their applications, including spectral shaping of single photons from solid-state emitters.

 

The project is carried out at the Quantum Photonics Lab of the Faculty of Physics, University of Warsaw  (http://photon.fuw.edu.pl) and funded within the First Team programme of the Foundation for Polish Science. We offer employment in a young international team, at the forefront of current research activities within quantum optics, at the interface of theory and experiment, for a competitive salary. Employment duration is up to 12 months.

 

Faculty of Physics of the University of Warsaw is the top physics research institution in Poland, ranked within the top 100 physics research institutes in the world. We are a part of the strong local quantum optics and quantum information research community. The project is carried out in active collaboration with teams from the Optoelectronics Research Centre of the University of Southampton (UK), Laboratoire Kastler Brossel of the Sorbonne University in Paris (France) and the Saarland University (Germany).

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl