adiunkt badawczy

Centrum Archeologii Śródziemnmorskiej
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Warunki konkursu:

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa
w Ustawie PSWIN Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574), a ponadto wymagane jest:

1. posiadanie stopnia doktora w dziedzinie architektury uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, a stopień doktora nie został nadany przez podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;

2. specjalizacja w zakresie wiedzy z zakresu Nubii średniowiecznej;

3. wybitne doświadczenie w modelowaniu 3D;

4. wybitne doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji kościołów w Nubii Średniowiecznej;

5. przynajmniej 5–letnie doświadczenie w pracy badawczej w Afryce.

Określenie podstawowych obowiązków:

1.     wykonanie dokumentacji architektonicznej kościołów badanych w projekcie;

2.     stworzenie trójwymiarowej rekonstrukcji kościołów (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz);

3.     przeprowadzenie architektonicznej analizy kościołów;

4.     prezentacja i rozpowszechnianie wyników badań;

5.     wykonanie innych zadań wskazanych przez kierownika projektu a dotyczących projektu.