Adiunkt (badawczy)

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Tematyka – Wytwarzanie oraz badania właściwości mechanicznych i struktury stopów Ti, Cu, Ag.

Oczekiwania – doświadczenie praktyczne dotyczące prowadzenia badań materiałowych w zakresie charakteryzowania struktury oraz właściwości mechanicznych. Praktyczna znajomość technik badawczych: mikroskopia świetlna, elektronowa EDS, XRD. Zaawansowana znajomość metod pomiarów właściwości mechanicznych w tym twardość, mikrotwardość, statyczna próba rozciągania/ściskania – zdolność do samodzielnego prowadzenia eksperymentów od etapu preparatyki i obróbki materiału do oceny i analizy wyników. Doświadczenie w kształtowaniu mikrostruktury materiałów metalicznych ukierunkowanych na optymalizacje wybranych właściwości (plastyczność, wytrzymałość). Bardzo dobra znajomość badań nieniszczących (np. badania akustyczne, prądy wirowe, optyczne itp.). Znajomość metod kontroli/rejestrowania stanu odkształceń (np. pomiary tensometryczne) będzie dodatkowym atutem. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Mile widziana będzie biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.szpringer@uksw.edu.pl