Adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 15.09.2021

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

OPIS:

Zatrudnienie pełnoetatowe na 2 lata (24 miesiące) w ramach projektu „Developing novel data analysis methods for future, huge radio-based cosmic rays and neutrino detectors, based on the GRANDProto300 experiment” finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Głównym zadaniem kandydata wyłonionego w konkursie będzie rozwijanie metod analizy danych z radiowych detektorów promieniowania kosmicznego i neutrin najwyższych energii przy wykorzystaniu danych z eksperymentu GRANDProto300, prototypu planowanego największego na świecie detektora promieniowania kosmicznego – GRAND (https://grand.cnrs.fr/).

COMPETITION OPENING DATE: 15.09.2021

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Full-time employment for 2 years (24 months) period in the „Developing novel data analysis methods for future, huge radio-based cosmic rays and neutrino detectors, based on the GRANDProto300 experiment” project financed by the Polish National Agency for Academic Exchange. The main task of the selected candidate will be to develop methods of the analysis of data from radio-based cosmic rays and neutrino detectors using data from the GRANDProto300 experiment, a prototype to the planned state-of-the-art, largest cosmic rays detector – GRAND (https://grand.cnrs.fr/).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl