Adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 1.10.2021

Matematyczna analiza operatorów opisujących układy fizyczne w ramach mechaniki kwantowej i kwantowej teorii pola. Praca będzie wykonywana w ramach projektu NCN Opus UMO-2019/35/B/ST1/01651 pod kierunkiem prof. dr hab. J. Derezińskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

COMPETITION OPENING DATE: 1.10.2021

Mathematical analysis of operators describing physical systems in the framework of quantum mechanics and quantum field theory. The research will be realized in the framework of the NCN project Opus UMO-2019/35/B/ST1/01651 funded by the National Science Center under the direction of prof. Jan Dereziński.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl