adiunkt (dydaktyczny)

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Od kandydata oczekuje się doświadczenia w pracy naukowej i prowadzeniu zajęć na poziomie akademickim, opracowywania sylabusów z określonego języka obcego, przygotowania materiałów autorskich do nauki specjalistycznego języka angielskiego, przekazywania podstawowych informacji o kulturze kraju charakterystycznego dla danego obszaru językowego, przeprowadzania testów kontrolnych, które dają możliwość sprawdzenia swoich postępów i są wskazówką do dalszej nauki, przeprowadzania po każdym semestrze egzaminów, którego zaliczenie umożliwia rozpoczęcie nauki na kolejnym etapie zaawansowania, udzielania konsultacji, stałego doskonalenia swoich umiejętności językowych, poznawania nowych metod nauczania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sjo@utp.edu.pl