Adiunkt (-ka)

dziekanatwnmit@kans.pl
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

REKTOR

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (1 etat)

w Katedrze Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu

Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu, nauki medyczne

SŁOWA KLUCZOWE: podstawy rozwoju, fizjoterapia kliniczna, trening funkcjonalny

Warunki konkursu:

1. posiadanie co najmniej tytułu doktora w w/w dyscyplinie
2. posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty
3. posiadanie co najmniej 8-letniego stażu pracy w szkolnictwie wyższym, polegającym na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych (wymagane są umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych o profilu praktycznym. Przewidywane prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych z zakresu fizjoterapii klinicznej).
4. doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w pracy w placówkach ochrony zdrowia zgodne z w/w specjalnością

Wymagane dokumenty:

1.       podanie skierowane do JM Rektor KANS w Jeleniej Górze

2.       CV

3.       Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

4.       Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w placówkach ochrony zdrowia (świadectwa pracy, certyfikaty, specjalizacje)

5.       Dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym

6.       Oświadczenie, że KANS w Jeleniej Górze będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNMiT@kans.pl

Termin składania ofert: 07.10.2022 do godz. 12.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.10.2022, godz. 15.00

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanatwnmit@kans.pl