Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników  badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Dydaktyki w Instytucie  Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instytutpedagogiki@poczta.umcs.lublin.pl