Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

 

 R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Konstytucyjnego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

 

– posiadanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk prawnych;

– znaczący dorobek naukowy w zakresie prawa konstytucyjnego, w szczególności dotyczący problematyki wolności i praw człowieka, organów ochrony prawnej, systemu rządów Rzeczypospolitej Polskiej oraz współczesnych ustrojów państwowych;

– czynny udział w życiu naukowym – wystąpienia na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;

– predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu prawa konstytucyjnego i systemu organów państwowych;

– doświadczenie organizacyjne, w szczególności związane z organizacją konferencji naukowych;

– uprawnienia do wykonywania zawodu prawniczego potwierdzone odpowiednim dokumentem;

– doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawniczego;

– biegła znajomość w mowie i piśmie języka polskiego;

– zaawansowana znajomość języka angielskiego ogólnego potwierdzona odpowiednim certyfikatem;

– dobra znajomość języka angielskiego prawniczego potwierdzona odpowiednim certyfikatem.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.sikora@poczta.umcs.lublin.pl