Adiunkt z obszaru psychologii

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Główne zadania i odpowiedzialności:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii
 • prowadzenie seminariów dyplomowych
 • rozwój naukowy
 • pozyskiwanie i uczestniczenie w realizacji grantów naukowych i komercyjnych

Poszukiwane kompetencje:

 • doktorat w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie psychologii
 • osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy MEiN)
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków oraz pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych ze źródeł krajowych i zagranicznych
 • doświadczenie w projektowaniu i samodzielnym prowadzeniu badań naukowych
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i terminowość
 • wysoka motywacja do pracy, gotowość uczenia się i chęć rozwoju naukowego

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • finansowanie badań z dotacji statutowej i środków wewnętrznych
 • finansowanie konferencji krajowych i zagranicznych
 • finansowanie korekt językowych artykułów
 • wsparcie procesów awansowych (habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy
 • wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW)
 • możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych
 • pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MEiN)
 • system wewnętrznych recenzji projektów, który podnosi możliwość osiągnięcia sukcesu
 • sprawną i szybką obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych
 • dostęp do książek i czasopism, w tym możliwość szybkiego zakupienia potrzebnych materiałów
 • dodatki naukowe – dla aktywnych osób na polu naukowym
 • możliwość dodatkowej współpracy z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym

CV, listę publikacji naukowych oraz podpisane klauzule RODO prosimy kierować na adres e-mail: bdp@wsiz.edu.pl z dopiskiem „Psycholog”

lub na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli: https://bit.ly/3tCZk8u