asystent- 2 stanowiska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: Informatyka techniczna i telekomunikacja

SŁOWA KLUCZOWE: teleinformatyka, uczenie maszynowe, big data, Internet rzeczy

OPIS

Planowana tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia: systemy internetowe, big data, uczenie maszynowe, Internet rzeczy.. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu projektowania systemów teleinformatycznych, technologii IoT, sieci teleinformatycznych, programowania sieciowego. Wskazane jest posiadanie stosownych certyfikatów potwierdzających kompetencje dydaktyczne,  znajomość metodyki zarządzania projektami.

Wymagany tytuł zawodowy co najmniej magistra z zakresu Informatyki lub Teleinformatyki. Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, w przypadku obcokrajowców – również biegła znajomość języka polskiego. Doświadczenie zawodowe dotyczące udziału w realizacji projektów B+R z zakresu projektowania systemów informacyjnych, w szczególności związane z tematyką uczenia maszynowego oraz technologii Big Data oraz udział w konferencjach naukowych będą dodatkowym atutem.

Szczegóły w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na weaii@tu.kielce.pl