asystent

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii w  Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie:. https://www.umcs.pl/pl/oferty-pracy-na-umcs,927,asystent,117501.chtm

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na psych@mail.umcs.pl