Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki leśne

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów technologia drewna i meblarstwo w SGGW (z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia zarządzania produkcją i organizacji procesów produkcyjnych).

Poszukiwany(-a) jest kandydat (-tka), który(-a) charakteryzuje się następującymi cechami:

  • posiada min. tytuł zawodowy magistra w specjalności technologia drewna lub meblarstwo lub leśnictwo,
  • wykazuje zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania,
  • jest przygotowany(-a) do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu zarządzania produkcją i organizacji procesów produkcyjnych,
  • posiada udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, t.j. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na piotr_boruszewski@sggw.edu.pl