Asystent (badawczo – dydaktyczny)

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o ZdrowiuUniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie
ogłasza konkurs do Katedry Nauk Medycznych na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych, w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego  etatu, do prowadzenia zajęć z przedmiotu Anatomia.

 

Od kandydata oczekuje się:
– posiada tytuł zawodowy lekarza medycyny
– posiada umiejętności i doświadczenie w przygotowywaniu preparatów anatomicznych
– posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkolnictwie wyższym z przedmiotu „Anatomia”

Załączniki