asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędne, uzyskane na kierunku rachunkowość i finanse, zarządzanie, ekonomia lub pokrewnym;

– wiedza z zakresu rachunkowości i controllingu;

– predyspozycje i gotowość do prowadzenia pracy naukowej;

– biegła znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie co najmniej B2 umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych i pracę badawczą;

– gotowość do prowadzenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zajęć z przedmiotów: biznes plan, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa;

– przygotowanie z zakresu analizy danych statystycznych;

– dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów, prowadzeniu szkoleń i udział w konferencjach z wystąpieniem.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.