Dyrektor

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Badań nad Kulturą Językiem i Umysłem, utworzonego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja.idub@uw.edu.pl