informatyk

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

OGŁOSZENIE: informatyk

 

Instytucja: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu

Miasto: Łódź

Stanowisko: wykładowca

Dyscyplina naukowa: informatyka

Termin składania ofert: 30 września 2021r.

Link do strony: https://www.ahe.lodz.pl/informatyka

 

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres:

kadry@ahe.lodz.pl lub pisemnie na adres:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

Obszary tematyczne:

Computer System Architecture / Architektura systemów komputerowych ,
Logic in Computer Science / Logika w informatyce,
Theoretical Fundamentals of Computer Science / Teoretyczne podstawy informatyki
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

– posiadać wykształcenie mgr lub  stopień doktora w dyscyplinie informatyka

– być autorem publikacji naukowych z zakresu informatyki

– mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej

https://www.ahe.lodz.pl/informatyka

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora AHE, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, wykaz dotychczas prowadzonych przedmiotów, itp.),

– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV

 

CV należy przesyłać na adres: kadry@ahe.lodz.pl  dołączoną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przedmiotowej rekrutacji we Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji kandydatów do pracy. Administratorem danych osobowych jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, rektorat@ahe.lodz.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@ahe.lodz.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy na wybrane aplikacje.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na uczelnia@ahe.lodz.pl