Kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii

Wydział Lekarsko – Stomatologiczny, Katedra i Zakład Periodontologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Oferta pracy na stanowisku Kierownika jednostki organizacyjnej Wydziału odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku lekarsko – dentystycznego w języku polskim i angielskim, kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów oraz działalność naukową w dziedzinie nauk medycznych.

Załączniki