profesor

Wydział Nauk Pedagogicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko profesora w Katedrze Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.zawadzka@uksw.edu.pl