Profesor Adiunkt

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Kolegium Medyczne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poszukuje osoby na stanowisko Pracownika badawczo-dydaktycznego z dziedziny mikrobiologii

Zadania:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze mikrobiologii;
 • przygotowanie i realizacja grantów naukowych oraz komercyjnych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach kolegium;
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych katedry.

Wymagamy:

 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie mikrobiologii  (doktor, dr hab. lub profesor);
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku mikrobiologa, pracownika naukowego w laboratorium mikrobiologicznym;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • Doświadczenie w aplikowaniu i zdobywaniu grantów naukowych ze źródeł zewnętrznych;
 • Znajomość technik pracy stosowanych w pracowni mikrobiologicznej;
 • Umiejętność planowania prac naukowych w obszarze mikrobiologicznym;
 • Umiejętność oceny i identyfikacji drobnoustrojów;
 • Znajomość norm i technik stosowanych w analizie mikrobiologicznej surowców i produktów kosmetycznych;
 • Dobra znajomość metod wykorzystywanych w badaniach mikrobiologicznych potwierdzających odpowiednią jakość produktów (badanie jałowości, badanie czystości mikrobiologicznej, badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej ekstraktów i preparatów kosmetycznych, badanie zawartości bakterii probiotycznych itp.);
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego  w mowie i  piśmie;
 • Umiejętność wystawiani raportów/certyfikatów na podstawie wyników z przeprowadzonych analiz;
 • Chęć aktywnego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań usprawniających pracę laboratorium mikrobiologicznego;
 • Umiejętność analizowania przyczyn i proponowania działań korygujących w sytuacji wystąpienia odchyleń
  i niezgodności jakościowych w badaniach mikrobiologicznych;
 • Umiejętność opracowywania metod badawczych i ich walidacji;
 • Umiejętność wykonywania badań pod kątem ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami jakościowymi;
 • Zdolność analitycznego myślenia, wnikliwość, rzetelność, precyzja, samodzielność;
 • Kreatywność i inicjatywa w działaniu;
 • Umiejętność komunikacji i pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę etatową z elastycznym modelem zatrudnienia corocznie adaptowanym do osiągnięć pracownika (osiągnięcia naukowe wpływają na zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych);
 • System premii za osiągnięcia naukowe wykraczające poza wymagania;
 • Pracę w międzynarodowym zespole badawczym z doświadczeniem w realizacji projektów naukowych i naukowo – wdrożeniowych;
 • Pomoc w rozwoju naukowym: wsparcie procesów awansowych (habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy; finansowanie wyjazdów na konferencje;
 • Finansowanie badań z subwencji ministerstwa i środków wewnętrznych;
 • Pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MEiN);
 • System wewnętrznych recenzji projektów, który podnosi możliwość osiągnięcia sukcesu;
 • Sprawną i szybką obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych;
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze, tj. realizacje grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych;
 • Wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW);
 • Możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych;
 • Szkolenia podnoszące umiejętności dydaktyczne.

Dla pracowników legitymujących się osiągnięciami naukowymi (publikacje w wysokopunktowanych czasopismach, granty, współpraca z gospodarką) oferujemy:

 • możliwe etaty badawcze (bez obowiązku prowadzenia dydaktyki);
 • indywidualnie negocjowane warunki zatrudnienia.

 

Oferty tj.:

CV, LM, listę publikacji naukowych oraz podpisane klauzule prosimy kierować na adres:
Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
lub bdp@wsiz.edu.pl 
z dopiskiem „Mikrobiologia”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bdp@wsiz.rzeszow.pl