PROFESOR UCZELNI

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie za zgodą Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko: PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Elektrotechniki i Energoelektroniki – dyscyplina Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na de@am.szczecin.pl