Student (CeNT-13-2023)

  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Dyrektor Centrum Nowych Technologii, wraz z Kierownikiem Projektu, ogłaszają otwarcie konkursu na stanowisko Studenta w Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych- Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: SILVERLAND. Unique silver route to superconducting cuprate analogs

Kierownik projektu: prof. Wojciech Grochala

Numer konkursu: CeNT-13-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.