1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych dla  osoby posiadającej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej.

Wymagania:

· stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinach tj. automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej

· umiejętność pracy zespołowej w zakresie badań naukowych

· dobra znajomość języka angielskiego – w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację ustną, czytanie literatury naukowo-technicznej i redakcję własnych tekstów naukowo-technicznych

· bardzo dobra znajomość j. polskiego

Dokumenty:

·       kierowane do Prorektora ds. Nauki

·       życiorys

·       odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

·       odpis dyplomu doktora nauk technicznych

·       informacja o dorobku naukowo-dydaktycznym

przesyłać mailowo na adres: hr.weia@pg.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr.weia@pg.edu.pl