adiunk

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechnika Gdańska

Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej. Stanowisko jest finansowane w ramach programu Aurum Supporting International Research Team Building stanowiący element realizacji zadań programu Inicjatywa Doskonałości: Uczelnia Badawcza. Tytuł projektu badawczego: „Tuning properties of quantum materials by the application of high pressure”  .

Do zadań kandydata należeć będzie:

·         Synteza, wzrost monokryształów i badania strukturalne nadprzewodników i cieczy spinowych

·         Prowadzenie badań własności magnetycznych i transportowych materiałów kwantowych pod ciśnieniem

·         Publikowanie wyników w renomowanych czasopismach i prezentowanie ich w czasie konferencji.

Zatrudnienie w projekcie na 12 miesięcy.